Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 2/2009

Številka 2 APR/MAJ/JUN LETNIK XVII

V tej številki preberite:


Marko Bajec:

Uvodnik

Znanstveni prispevki

Sandi Pohorec, Milan Zorman, Milan Ojsteršek:

Iskanje informacij po horizontalno porazdeljenih virih

Štefan Furlan, Marko Bajec:

Celovit pristop k obvladovanju zavarovalniških goljufij

Petra Grošelj, Lidija Zadnik Stirn:

Primerjava metod lastnih vektorjev, LLSM in DEA za računanje vektorja uteži v modelih AHP

Strokovni prispevki

Tadej Drmaž:

Zmanjševanje količine papirja pri poslovanju z uporabniki storitev finančnih ustanov

Miklavž Muster:

Učinkovito delovno okolje kot komparativna prednost finančnih ustanov

Maja Dimc:

Kriminaliteta v informacijski družbi

Iz prakse za prakso

Slavko Kužnik, Peter Baloh:

Povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja z vpeljavo Microsoft Office 2007

Informacije

Prof. dr. Janez Grad – zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Iz Islovarja

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Revija Uporabna informatika - slika 1


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..