Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 4/2008

Številka 4 OKT/NOV/DEC LETNIK XVI

V tej številki preberite:


Uvodnik

Razprave

Jurgen Willems, Joachim Van den Bergh, Friederike Schröder-Pander, Dirk Deschoolmeester:

Exploratory data analysis on the relation between Business Process Orientation and Organizational Change

Rok Škrinjar, Tomislav Hernaus, Mojca Indihar Štemberger:

Stanje procesne usmerjenosti in ključni izzivi za prihodnost v Sloveniji in na Hrvaškem

Simon Hohnjec, Aleš Groznik, Matej Hohnjec:

Šest sigma v finančnem sektorju

Mateja Kunstelj, Mirko Vintar:

Zadovoljstvo s storitvami klicnega centra za pomoč uporabnikom državnega portala e-Uprava

Poročila

Branko Šafarič:

Elektronsko poslovanje in standardi

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Revija Uporabna informatika - slika 1


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..