Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 3/2008

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XVI

V tej številki preberite:


Uvodnik

Razprave

Mario Spremić, Matija Popovic:

Methodologies for conducting information system audit: case study of Sarbanes-Oxley compliance

Damijan Žabjek, Andrej Kovačič, Mojca Indihar Štemberger:

Vpliv procesne usmerjenosti poslovanja na uspešnost uvajanja celovitih programskih rešitev (ERP)

Dejan Lavbič, Matjaž Gams:

Agenti ali samo še en objektno usmerjen pristop?

Sebastian Lahajnar, Andrej Kovačič:

Izgradnja splošne metode za razvoj spletnih programskih rešitev

Tina Jukić, Mirko Vintar:

Zasnova večparametrskega odločitvenega modela za podporo merjenju učinkov e-uprave

Informacije

Niko Schlamberger:

Poročilo o delu Slovenskega društva INFORMATIKA za leto 2007 in program dela za leto 2008

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Revija Uporabna informatika - slika 1


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..