Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika, 1/2008

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XVI

V tej številki preberite:


Uvodnik

Razprave

Helena Kovačič, Alfred Bretschneider:

Managing E-procurement project in public sector from a social perspective

Sandra Penger, Vlado Dimovski, Miha Škerlavaj:

Procesna organiziranost kot vidik udejanjanja učeče se organizacije: študija primera slovenskega podjetja

Massimo Manzin, Borut Kodrič:

Odnos zaposlenih do zunanjega izvajanja dejavnosti

Domen Cukjati, Mirko Vintar, Ljupčo Todorovski, Anamarija Leben, Mateja Kunstelj:

Razvoj modela življenjskih situacij v okviru e-uprave

Tomaž Turk, Jurij Jaklič, Aleš Popovič:

Vpliv zrelosti poslovne inteligence na kakovost informacij za poslovno odločanje kot vzvod za izboljšanje poslovne vrednosti

Rešitve

Boštjan Keber, Marjan Krisper:

Zagotavljanje prihodka telekomunikacijskih storitev

Andrej Jerman Blažič, Borka Jerman Blažič:

Odločitveni model za izbiro spletnega gostovanja – primer uporabe na slovenskem trgu

Koledar prireditev


Naslednja številka
Revija Uporabna informatika - slika 1


Revija Uporabna informatika - noga

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..