1.
Gec S, Lavbič D, Stankovski V. Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki. UI [nternet]. 20. december 2019 [citirano 20. januar 2022];27(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/67