1.
Žerovnik Mekuč M, Bohak C, Romih R, Hudoklin S, Marolt M. Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom. Uporabna informatika [Internet]. 20dec.2019 [citirano 3jun.2020];27(4). Available from: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/62