1.
Rant Živa, Stanimirović D, Janet J. Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu. UI [nternet]. 4. maj 2022 [citirano 29. junij 2022];30(1). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/161