1.
Kljun M, Teršek M, Žitnik S. Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih. UI [nternet]. 4. maj 2022 [citirano 29. junij 2022];30(1). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/151