1.
Šmajdek U, Lesar Žiga, Bohak C, Marolt M. Hibridna difuzijska metoda za globalno osvetlitev volumetričnih podatkov. UI [nternet]. 21. december 2021 [citirano 20. januar 2022];29(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/145