1.
Rot P, Peer P, Štruc V. Detekcija manipulacij za ohranjanje zasebnosti mehkih atributov na slikah obraza. UI [nternet]. 21. december 2021 [citirano 20. januar 2022];29(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/141