1.
Fujs D, Vrhovec S, Vavpotič D. Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja: pilotna študija. UI [nternet]. 15. oktober 2021 [citirano 20. januar 2022];29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/137