1.
Štepec D, Skočaj D. Nenadzorovana detekcija rakavih regij v histoloških slikah s pomočjo preslikav slika-v-sliko. UI [nternet]. 21. december 2021 [citirano 12. avgust 2022];29(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/ui/article/view/136