1.
Mihelič J, Ferle M. Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme. UI [nternet]. 21. december 2021 [citirano 20. januar 2022];29(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/133