1.
Groznik V, Sadikov A. Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada. UI [nternet]. 22. oktober 2021 [citirano 28. november 2021];29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/131