1.
Groznik V, Sadikov A. Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada. UI [nternet]. 15. julij 2021 [citirano 20. januar 2022];29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/131