1.
Pavlič L, Četina L. Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij. UI [nternet]. 15. oktober 2021 [citirano 28. november 2021];29(3). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/126