1.
Kavčič A, Boh Podgornik B, Bohak C, Depolli Steiner K, Gril A, Hladnik A, Klopčič V, Komidar L, Lesar Žiga, Marolt M, Pečjak S, Pesek M, Pirc T, Podlesek A, Puklek Levpušček M, Peklaj C. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika [Internet]. 11mar.2021 [citirano 20apr.2021];29(1). Available from: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/119