1.
Groznik V. Digitalizacija in prilagoditev psihološkega testa za uporabo s sistemom za spremljanje očesnih gibov. UI [nternet]. 7. december 2020 [citirano 20. januar 2022];28(4). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/116