1.
Robas J, Lavbič D. Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. UI [nternet]. 13. julij 2018 [citirano 20. januar 2022];26(2). ostopno na: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1