1.
Robas J, Lavbič D. Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. Uporabna informatika [Internet]. 13jul.2018 [citirano 13jul.2020];26(2). Available from: https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1