Dular, Tomaž, Špela Povrženič, Julija Lapuh Bele, in Rok Pirnat. „dkrivanje revar rodji oslovne nteligence“. Uporabna informatika 29, no. 2 (julij 22, 2021). ridobljeno oktober 23, 2021. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/93.