Brezavšček, Alenka, in Maja Minič. „Izboljšanje ozaveščenosti a področju nformacijske arnosti porabo etod grifikacije“. Uporabna informatika 28, no. 2 (avgust 18, 2020). ridobljeno avgust 12, 2022. https://uporabna-informatika.si/ui/article/view/92.