Brezavšček, Alenka, in Maja Minič. Izboljšanje Ozaveščenosti Na Področju Informacijske Varnosti Z Uporabo Metod Igrifikacije. Uporabna informatika 28, no. 2 (avgust 18, 2020). Pridobljeno september 22, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/92.