Borovič, Mladen, Sandi Majninger, Jani Dugonik, Marko Ferme, in Milan Ojsteršek. A Hibridni Pristop Za Priporočanje Vrstilcev Univerzalne Decimalne Klasifikacije. Uporabna informatika 28, no. 1 (april 10, 2020). Pridobljeno julij 14, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/81.