Meznarič, Jan, in Matjaž Jurič. Decentralizirano in Odporno Dinamično Posodabljanje Mikrostoritev. Uporabna informatika 28, no. 1 (april 10, 2020). Pridobljeno julij 14, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/73.