Bovcon, Borja, in Matej Kristan. Primerjava Segmentacijskih Metod Globokega Učenja Za Detekcijo Ovir Na Vodi. Uporabna informatika 27, no. 3 (september 27, 2019). Pridobljeno december 1, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/64.