Ulčar, Matej, Simon Dobrišek, in Marko Robnik-Šikonja. Razpoznavanje Slovenskega Govora Z Metodami Globokih Nevronskih Mrež. Uporabna informatika 27, no. 3 (september 27, 2019). Pridobljeno julij 13, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/53.