Prešern, Mateja, in Aleš Veršič. Odpiranje Podatkov Javnega Sektorja in Omogočanje Njihove Ponovne Uporabe. Uporabna informatika 26, no. 1 (marec 21, 2018): 8. Pridobljeno september 22, 2020. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/22.