Savinek, Maja, in Matjaž Kukar. „elovni kvir a pretočne odatke tandardom ommon nformation odel (CIM)“. Uporabna informatika 29, no. 3 (oktober 15, 2021). ridobljeno november 28, 2021. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/143.