Fujs, Damjan, Simon Vrhovec, in Damjan Vavpotič. „ategorizacija porabnikov a odlagi jihovega nformacijsko arnostjo ovezanega nanja, stališč in edenja: lotna študija“. Uporabna informatika 29, no. 3 (oktober 15, 2021). ridobljeno januar 20, 2022. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/137.