Štepec, Dejan, in Danijel Skočaj. „enadzorovana etekcija akavih egij histoloških likah pomočjo reslikav lika--liko“. Uporabna informatika 29, no. 4 (december 21, 2021). ridobljeno avgust 12, 2022. https://uporabna-informatika.si/ui/article/view/136.