Mihelič, Jurij, in Mojca Ferle. „Računalniška mulacija ot trategija igitalnega hranjanja računalniških istemov in rogramske preme“. Uporabna informatika 29, no. 4 (december 21, 2021). ridobljeno januar 21, 2022. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/133.