Groznik, Vida, in Aleksander Sadikov. „naliza ibanja oči ed ranjem ri olnikih različnimi topnjami ognitivnega pada“. Uporabna informatika 29, no. 3 (julij 15, 2021). ridobljeno januar 20, 2022. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/131.