Pavlič, Luka, in Luka Četina. „omen porabe rhitekturnih načrtovalskih zorcev ri azvoju obilnih plikacij“. Uporabna informatika 29, no. 3 (oktober 15, 2021). ridobljeno november 28, 2021. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/126.