Kavčič, Alenka, Bojana Boh Podgornik, Ciril Bohak, Katja Depolli Steiner, Alenka Gril, Aleš Hladnik, Vid Klopčič, Luka Komidar, Žiga Lesar, Matija Marolt, Sonja Pečjak, Matevž Pesek, Tina Pirc, Anja Podlesek, Melita Puklek Levpušček, in Cirila Peklaj. E-Učno Okolje Z Oporami Za Samoregulacijo Učenja. Uporabna informatika 29, no. 1 (marec 11, 2021). Pridobljeno april 20, 2021. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/119.