Vitek, Matej, Peter Rot, Vitomir Štruc, in Peter Peer. Poglobljen Pogled V Beločnično Biometrijo: Nova Podatkovna Množica in študija Pristopov in Kovariatov V Razpoznavi. Uporabna informatika 28, no. 4 (december 7, 2020). Pridobljeno januar 26, 2021. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/105.