Robas, Jan, in Dejan Lavbič. „oizvedovanje o ovezanih odatkih orazdelitvijo ela ed strežnikom in djemalcem“. Uporabna informatika 26, no. 2 (julij 13, 2018). ridobljeno januar 20, 2022. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1.