Brezavšček, A., in M. Minič. „Izboljšanje ozaveščenosti a področju nformacijske arnosti porabo etod grifikacije“. porabna nformatika, let. 28, št. 2, avgust 2020, doi:10.31449/upinf.92.