Trkman, M., M. Lapajne, in B. Radović. „zzivi ntegracije dravstvenih plikacij: ouporaba tandardov penEHR in HIR“. porabna nformatika, let. 28, št. 3, oktober 2020, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/88.