Bavec, C. Analiza Digitalne Preobrazbe Slovenije V EU Okolju. Uporabna Informatika, Let. 27, št. 3, Sept. 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/77.