Gec, S., D. Lavbič, in V. Stankovski. „o ahkih ametnih ogodb ametnimi reroki“. porabna nformatika, let. 27, št. 4, december 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/67.