Bovcon, B., in M. Kristan. Primerjava Segmentacijskih Metod Globokega Učenja Za Detekcijo Ovir Na Vodi. Uporabna Informatika, Let. 27, št. 3, Sept. 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/64.