Čuček, T., B. Šumak, in M. Pušnik. Analiza Orodij Za Podporo Optimizacij Procesov. Uporabna Informatika, Let. 27, št. 3, Sept. 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/50.