Kern Pipan, K., P. Kolenko, M. Lozej, in R. Pirnat. Priložnosti in Izzivi Poslovne Inteligence V Javni Upravi. Uporabna Informatika, Let. 27, št. 2, July 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/49.