Pesek, M. Prodor Globokih Arhitektur Na Področje Pridobivanja Informacij Iz Glasbe. Uporabna Informatika, Let. 27, št. 1, Apr. 2019, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/43.