Prešern, M., in A. Veršič. Odpiranje Podatkov Javnega Sektorja in Omogočanje Njihove Ponovne Uporabe. Uporabna Informatika, Let. 26, št. 1, Mar. 2018, str. 8, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/22.