Mihelič, J., in M. Ferle. „Računalniška mulacija ot trategija igitalnega hranjanja računalniških istemov in rogramske preme“. porabna nformatika, let. 29, št. 4, december 2021, doi:10.31449/upinf.vol29.num4.133.