Bevčič, M., in J. Rugelj. Coding4Girls - Pristop Za Učenje Programiranja S Snovanjem Iger. Uporabna Informatika, Let. 29, št. 1, Mar. 2021, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/123.