Groznik, V. Digitalizacija in Prilagoditev Psihološkega Testa Za Uporabo S Sistemom Za Spremljanje Očesnih Gibov. Uporabna Informatika, Let. 28, št. 4, Dec. 2020, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/116.