Pušnik, Žiga, in M. Moškon. Integracija Strukturnih Omejitev Pri Izpeljavi Gensko Regulatornih Omrežij. Uporabna Informatika, Let. 29, št. 1, Mar. 2021, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/110.